Viziunea scolii

 

 

Performanţă, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor sunt atributele serviciilor noastre educaţionale.

 Cezar2

„În anul 2010, judeţul Ilfov va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale” (Conform viziunii adoptate de membrii Consorţiului Regional în mai 2003).

Misiunea Liceului Tehnologic "Cezar Nicolau", Brăneşti, Ilfov este să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevilor, în Ceyar1vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premiză de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi. Liceul nostru incearcă să contribuie la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieţi, să poată contribui ca absolvent al învăţământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economica a comunităţii sale. Pentru aceasta, şcoala, împreună cu partenerii săi sociali, îşi propune crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile comerţ, economic, mecanic si electromecanic. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea unor competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene.

Misiunea Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” este de a forma viitorii specialişti în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii din Uniunea Europeană

 VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală:

  1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie;
  2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora;
  3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale;
  4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul instituţiei noastre.

Convingeri:

  1. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” oferă educaţie de calitate în filiera tehnologică asigurând şanse egale pentru toţi elevii, indiferent de rasă, gen, convingeri, religie sau etnie.
  2. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” este angajat pentru a asigura nevoile educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic la nivel local şi regional.
  3. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” are convingerea că formarea continuă a profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora, ameliorarea calităţii procesului de învăţământ şi favorizarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală.
  4. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” crede în crearea unui climat care să încurajeze elevii să-şi dezvolte potenţialul şi să respecte demnitatea umană.