Sharp 20200911 110922

Anunțul poate fi descărcat de aici: pdf4710.pdf