Scheme management cazuri de violență 

https://edu.ro/management_cazuri_violenta

PO_Managementul cazurilor de violenta_OME nr. 6235-2023

Fișa de identificare a cazurilor de bullying

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

În scopul prevenirii actelor de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ :

  • Prin intermediul unui formular GoogleForms disponibil folosind link-ul de mai jos:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKJiLVFwHpiw7QQXqj9yLullFwp1akAVXD4BC-nNEaj1IwA/viewform?usp=sf_link 

La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de  petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying  (Anexa nr. 3).