Examene si concursuri scolare

1.Tipul de proiect: proiect de responsabilizare ecologică

2. Denumirea proiectului: Natura este casa noastră

3. Site-ul proiectului: http://www.cezar-nicolau.ro

4. Perioada de derulare a proiectului oct. 2014- oct. 2015

5. Scopul proiectului

Programul constă în informarea şi educarea elevilor şi adulţilor cu privire la cunoaşterea importanţei colectării şi reciclării deşeurilor din comunităţile umane.

Scopul acestui program este acela de a determina comunitatea şcolară şi locală să colecteze, să recicleze şi să dezvolte responsabilitatea fiecăruia faţă de mediul înconjurător.

6. Activităţile propuse a se desfăşura pe parcursul unui an şcolar sunt:

  • activităţi de informare despre necesitatea colectării lunar;
  • concursuri şcolare de genul " cine cunoaşte, câştigă!" sau
  • "reciclezi, respecţi natura!";
  • training-uri cu teme "colectarea şi reciclarea deşeurilor;
  • activităţi de livrare a deşeurilor colectate;
  • raportare periodică a rezultatelor obţinute de către garda de reciclare.

7. Grupul ţintă al proiectului: 

Programul nostru are ca grup ţintă: elevii şi profesorii Liceului Tehnologic "Cezar Nicolau", comunitatea locală.

  • elevii claselor a IX- a agro, a IX- a economic, a X- a economic, a X-a agro, anul I mecanic auto, anul II mecanic auto, a XI- a agro, a XI- a economic;
  • toate cadrele didactice , inclusiv diriginţii claselor .

8. Rezultate – impact

Contribuţia elevilor în realizarea activităţilor derulate în cadrul programului:

  • fiecare clasă este răspunzătoare pentru colectarea selectivă a resturilor de orice fel, fiind organizată în câte un comitet eco ce are rolul de a monitoriza şi a asigura obiectivele propuse.
  • elevii au luat iniţiativa de a strănge maculatura şi peturi acasă, aducându-le la şcoală pentru a demonstra că se poate şi ca orele de ecologie desfăşurate în şcoală nu sunt în zadar. Ca urmare, şcoala noastră prin tinerii ei, va reuşi să colecteze şi să valorifice următoarele categorii de deşeuri: maculatură, pet uri, doze metalice.

9. Datele de contact ale organizatorului proiectului:

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”-Brăneşti – Ilfov

Str. I.C. Brătianu, loc. Brăneşti, nr. 1b, jud. Ilfov, cod poştal 077030

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">grupscolaragricol_cezar_nicolau@yahoo.com

telefon: 0213501225

website: http://www.cezar-nicolau.ro

10. Parteneri: Primăria comunei Brăneşti

                        Ocolul Silvic Brăneşti

11.Coordonatori proiect: Prof. Ioniţă Silvia, prof. Vlăduţu Nicoliţa

P 20141209 121754