ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului.   http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau” Brăneşti este, începând cu luna octombrie a anului 2018, beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a II-a a Schemei de Granturi pentru licee (SGL) a Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de Grant nr.452/SGL/RII/01.10.2018 cu  Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Extenă.

"Vreau şi eu! Voi reuşi!" este titlul proiectului derulat de Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau” şi are ca obiectiv general "Creșterea motivației elevilor de la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” în vederea finalizării liceului, prin reducerea abandonului școlar si conștientizarea importanței educației".

Detalii despre derularea proiectului ROSE la nivelul Liceului Tehnologic ,,Cezar Nicolau”

Obiectivele specific ale proiectului :

  • OS1-Îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului de formare a competențelor cheie prin implicarea a 60 de elevi/an din învățământul liceal în activități de susținere remedială în vederea creșterii ratei de absolvire a claselor terminale, participare și de promovare a examenului de bacalaureat cu 1% pe an de proiect;
  • OS2-Creşterea frecvenţei şi menţinerea într-un sistem de educaţie de calitate a unui grup de 60 elevi din clasa a IX-a și a X-a expuşi riscului de abandon şcolar, prin implicarea acestora în activităţi de consiliere, în vederea scăderii ratei de abandon la nivelul liceului cu 1%, pe an de proiect.
  • OS3-Dezvoltarea unor competențe de comunicare, pentru un număr de 60 de elevi, în vederea diminuării abandonului școlar și creșterii interesului elevilor prin activități extrașcolare.
  • OS4- Creșterea motivației pentru un grup de 60 elevi prin vizite de documentare în vederea pregătirii în viitoarea carieră și identificarea oportunităților de angajare la finalizarea cursurilor liceale.

Pe durata de implementare a programului (2018-2022), se vor desfășura următoarele activități:

  •  Activități remediale „Vreau să învăţ, vreau să mă pregătesc pentru viaţă!”
  •  Activitățile de consiliere ,,Proiecţii în viitor- paşi siguri spre succes!”
  •  Atelierele de lucru “Învăţăm din realitate”
  •  Vizitele de documentare

Indicatori:

F7. Prezentaţi indicatorii utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor proiectului

Denumirea indicatorului

Unitate de măsură

Valoarea de referință

Valori propuse

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

Indicatori de impact

Rata de abandon a elevilor din anii terminali

%

11,3

11

10

9

8

Rata de abandon la nivelul liceului

%

10,5

10

9,5

9

8,5

Rata de absolvire a claselor terminale

%

88,7

90

91

92

93

Rata de participare la examenul de bacalaureat

%

37,27

40

42

43

45

Rata de promovare a examenului de bacalaureat

%

17,07

18

19

20

21

             

Indicatori de rezultat

AI 1 “VREAU SĂ ÎNVĂŢ, VREAU SĂ MĂ PREGĂTESC PENTRU VIAŢĂ!

Portofolii elevi

buc

 

30

30

30

30

Caiete DESK BIOS” ce reprezintă caiete de lucrări practice și experimente de laborator cu teme

buc

 

14

15

16

16

Filmul cu proces literar

buc

 

1

1

1

2

Jurnale ale elevului privind gradul de înțelegere a filmelor

buc

 

7

8

9

10

Caiete de argumentații pentru elevi

buc

 

8

8

9

10

Numărul de elevi/ beneficiari ai proiectului care se vor înscrie la examenul de bacalaureat

nr

 

15

16

20

22

A I 2 “PROIECŢII ÎN VIITOR-PAŞI SIGURI SPRE SUCCES!”

Nr elevi ce vor participa la activitățile de consiliere

%

 

90

91

93

95

Nr chestionare prind orientarea în carieră a elevilor

nr

 

22

23

25

25

Reducerea absenteismului

%

 

20

32

40

45

AII 1 “ÎNVĂŢĂM DIN REALITATE ”

Numarului de elevi participanți la activități

%

 

85

91

96

98

Număr vizitatori ai blogului

nr

 

100

115

125

135

Nr ore emisie radio

ore

 

125

136

145

160

AII 2 „ÎNVĂŢ PENTRU CARIERĂ, ÎNVĂŢ PENTRU VIAȚĂ”

calitative

Jurnale individuale

buc

 

12

13

14

15

Prezentări PPT

buc

 

10

11

12

15

Progres şcolar

%

 

50

51

54

60

 

pdfInvitatie-instruire-cazare.pdf

pdfInvitatie-instruire-transport.pdf

pdfInvitatie-beletristica.pdf

pdfInvitatie-birotica.pdf