Proiecte

 

START TO VOTE EUROPE

Parteneriat cu Asociaţia pentru tineret SAKURA
Obiectivele proiectului: de a încuraja tinerii din Liceul tehnologic „Cezar Nicolau” şi voluntarii EVS să lucreze împreună în echipă şi să înţeleagă mecanismele democraţiei şi a drepturilor cetăţeneşti care le revin ca cetăţeni Europeni.
Detalii în imagini: Link 1  Link 2 

 

 

Centrul de voluntariat pentru tineret „Info VolunTin”

Parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov (DJSTI) şi Asociaţia „Ecologie – Sport - Turism” (AEST)
Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării între părţi în vederea înfiinţării şi funcţionării Centrului de voluntariat în cadrul liceului Tehnologic „Cezar Nicolau”
Obiectivele proiectului: promovarea voluntariatului în rândul tinerilor ilfoveni; familiarizarea tinerilor cu metodele şi instrumentele specifice educaţiei non-formale; dezvoltarea abilităţilor de scriere şi management al proiectelor în rândul tinerilor ilfoveni.
Detalii în imagini: Link 1

 

 

Învăţaţi să ajutaţi

Iniţiat de: Şcoala postliceală sanitară „Carol Davila”
Temene proiectului: comportament de viaţă sănătos; evitarea abuzului de medicamente prin automedicaţie; primul ajutor

 

 

„Şochează-ţi profesorul! Citeşte o carte!”

Scop: Îndemnul elevilor de a pătrunde în taina cărţilor
Obiectiv: REformarea deprinderilor de a citi
Proiect iniţiat de consiliul elevilor liceului tehnologic în colaborare cu biblioteca şcolii
Detalii în imagini: Link 1

 

„Antreprenor FEST” – târgul Firmelor de Exerciţiu

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor.
Detalii în imagini: Link 1

 

 

Biblioteca virtuală – o şansă lecturii

Parteneriat cu Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, prin care aceasta pune la dispoziţie 2 pack-uri informatice complete pentru biblioteca Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau”

 

 

Sala de studiu a căminului conectată cu tehnologia

Parteneriat cu Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, prin care aceasta pune la dispoziţie 4 pack-uri informatice complete pentru biblioteca Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau”

 

 

Programul mondial ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA

Mai multe detalii despre proiect si imagini: Link 1

 

 

PROIECTE DE MEDIU 2013-2014

 

CE REPREZINTǍ LeAF / “SĂ INVĂŢĂM DESPRE PǍDURE” ?

Program mondial de educaţie pentru mediul înconjurător, prin care sala de clasă este ȋnlocuită cu natura, iar lecţiile de desfăşoară ȋn mediul natural.
SCOPUL PROGRAMULUI
•    Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure (sau ȋn parc).
•    Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în contextul dezvoltării durabile.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Programul încurajează dascălii şi elevii:
•    Să experimenteze starea de a fi în pădure.
•    Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar.
•    Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure, ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor.

 

 

 

Patrula Eco

Este un Concurs Naţional de responsabilitate socială dedicat grădiniţelor, şcolilor sau liceelor care doresc să se implice ȋn programe de educaţie pentru mediu. Concursul, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării şcolii ȋn rezolvarea problemelor de mediu, alături de partenerii instituţionali locali. Astfel, şcolile implicate ȋn Concursul Naţional „Patrula Eco” au posibilitatea să depisteze şi să rezolve probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea care generează populaţia şcolară.

Care sunt obiectivele “Patrulei Eco”?

•    implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale în observarea directă a problemelor de mediu din vecinătatea şcolilor, spaţiilor verzi, locurilor de joacă, a perimetrului local în general;
•    stimularea competiţiei şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă prin asumarea de roluri cu scopul de a responsabiliza instituţiile locale şi naţionale pentru a proteja mai bine mediul înconjurător, prin furnizarea unor informaţii de către fiecare membru al Patrulei Eco;
•    asigurarea unei competiţii deschise şi creative, motivată prin acordarea de premii celor mai buni copii şi elevi, dar şi de diplome tuturor participanţilor.

 Detalii în imagini: Link 1

 

 

„Eco fotografia anului”

Eco fotografia anului” este un proiect de ȋncurajare a observării mediului ȋnconjurător şi de reliefare a valenţelor pozitive ale acestuia, prin imagini. Imaginile participante ȋn cadrul proiectului vor fi prezentate publicului larg şi vor face obiectul unor viitoare proiecte (expoziţii, publicaţii scrise sau online etc.).
Organizatori: Centrul Carpato Danubian de Geoecologie şi Editura Decesfera Media.