Articles

Proiectul „Dezvoltarea personalului prin pregatire europeana pentru o scoala performanta” initiat de Liceul Tehnologic Cezar Nicolau Branesti, Romania are ca scop sprijinirea, prin mobilitate europeana pentru dezvoltare a competentelor, a personalului didactic si din conducere sa manifeste leadership pentru dezvoltare insitutionala cu asumare de valori comune sociale, civice, interculturale, de incluziune si gandire critica folosite in actul educational in diminuarea atitudinilor discriminatorii, segregarii , hartuirii si violentei din scoala, dar mai ales in crearea unui mediu de predare transdisciplinar-ca premisa pentru atractivitatea programelor si cu efect in diminuarea abandonului si a absenteismului scolar.

Obiectivele specifice

O1 Dezvoltarea competentelor de lucru inovativ,creativitate in predare, dezinvoltura culturala,cu care sa poata aborda mai eficient problematicile presupuse de atingerea obiectivelor si misiunii liceului, in cadrul a 9 experiente de mobilitate Scholl staff training curs cu durata a 5 zile, in urmatorul an.
Rezultat asteptate (RA) - participarea a 9 profesori la curs la un furnizor din grupa 2 de tari Erasmus astfel:
5 - curs stimulare creativitate,
2 - curs metode inovative in predare, ptr. motivare elevi,
2 - curs incluziune sociala si diversitate.

O2 Imbunatatirea participarii la invatare si a rezultatelor la invatare ale min 10% din elevii liceului care manifesta disparitati in performantele scolare, risc de abandon scolar si parasire timpurie
RA: reducere rate de abandon sub 5.5%, absentism sub 50.15/elev si repetentie sub 7.45%

O3 Incurajarea staffului sa treaca de la a fi un profesor reflectiv (predau o lectie si ma duc sa reflectez asupa acestui fapt) la a fi un specialist reflexiv (sunt capabil sa schimb o lectie pe care o predau in baza a ceea ce observ pe moment)
RA: min 3 parteneriate educationale europene

Proiectul raspunde obiectivelor E+ formulate de ANPCDEFP privind incurajarea institutiilor ce nu au mai beneficiat de grant pe KA101, a prioritatilor privind contexte de asumare,in comunitatile scolare,a valorilor comune si de incluziune sociala, dar si a celor de sector Educatie Scolara privind eforturile de combatere a parasirii timpurii a scolii.

Impactul previzionat al acestei initiativer europene vizeaza mbogatirea bagajului tehnic profesoral prin deblocarea abilitatile lor creative si initiativa - prin stimularea dorintei si a disponibiltiatii lor de a contribui, colabora si primi recunoasterea corespunzatoare a ceea ce fac in acest mod care e voluntar si angajator pentru ei , pentru elevi si pentru scoala.

Pe scurt: building school leadership for improvement and social inclusion: incercam prin mobilitati in EU si parteneriate educationale sa imputernicim si responsabilizam, la nivel individual, invatarea a cate ceva bun din orice si adoptarea in scoala, prin asumarea de valori comune care sa impiedice pe oricine din populatia noastra scolara sa paraseasca timpuriu ECHIPA!

Constiinta asumarii unor valori comune la nivel de scoala (ECHIPA) si garantia ca isi pot folosi creativitatea si pot propune initiative diverse, ascultate si sprijinite la nivel de scoala, ii va incuraja pe profesori sa revigoreze contactele in comunitatea regionala,dovedind abilitati de lucru cooperativ.

Expresie a faptului ca intregul e, in acest caz, mai mult decat suma partilor, leadershipul pentru dezvoltare institutionala adoptat ca si cultura organizationala va oferi o vizibilitate de profesionist Liceului in regiune.

Dirigintii vor initia activitati care implica parintii,facilitand astfel cariere de succes pentru copiii local. Beneficiile asupra reducerii ratei de pararise timpurie a scolii sunt salutate la nivel local, regional si national, contribuind la o Romanie educata.

Atractivitatea programelor educative din scoala noastra printr-o relatia profesor-elev imbunatatita va sustine imaginea si statutul nostru de Scoala Europeana.

A. Grup țintă și tipurile cursurilor:

1.    Curs Creativitate elevi si continut: 5 locuri Creativity as a key Competence for the 21st Century Learner (flux 2)

Plaja de selectie:
-    Director
-    profesori discipline generale matematica, fizica, geografie, biologie, cât și cultură de specialitate

Nevoia de formare a fi acoperită:
- de atitudini necesare în construirea unui climat de leadership pentru dezvoltarea strategiei instituțională, bazat pe lucru colaborativ și mai puțin pe decizii și regulamente formale;
- comunicare asertiva în feedback-ul de progres, soluții anti-stres la clasă, aptitudini de reflecție și abilități de reacție adhoc, lucrul colaborativ pentru elevi.

2.   Curs Diversitate in educatie: 2 locuri ( flux 1) "Diversity in Education-Developing Intercultural and Communication Skills"
Plaja de selectie:
-    director,
-    director adjunct,
-    presedinte CEAC,
-    administrator financiar
-    persoane cu functii de conducere/ Consiliul de administratie/ psihologul scolar/ diriginte/ pedagogul scolar

Nevoia acoperita: dobândirea la nivel decizional (cu putere de acțiune și dirijare)
-conștientizarea proiecției persoanelor vulnerabile, abilități de creare a unui plan de acțiune pe suficiente dimensiuni, îmbunătățirea măsurilor de actiune, conformf Priorității naționale, pe incluziune socială și asumare de valori comune.
-de abilități interculturale, de facilitare a asumării, în cadrul echipelor educaționale pe care le coordonează, a valorilor comune privind creativitatea și stimularea ei în rândul populației școlare (elevi și profesori)

3.    Curs Metodologii predare: 2 locuri Spice Up Your Teaching - Methodology in Practice Today
Plaja de selectie:
-  cadre didactice ce predau atât cultura generală: română, istorie, limbi străine etc
Nevoia acoperită:
- de comunicare eficientă, asertivă, incluzivă, non-discriminatorie de a învăța  câte ceva bun din orice și a adapta la utilizarea în școala, în spirit de ECHIPĂ.

B. Selecția participanților

Selecția se va realiza prin:
1. Analiza dosarului depus:
Depunerea (până în data de 15.02.2021, ora 14.00) de candidati a dosarului de inscriere la termenul indicat, continand:
A. Cerere de inscriere cu precizarea ordinei preferintelor participarii la cele 3 cursuri cu tematici diferite
B. CV redactat conform modelului Europass; -20%
C. Eseu, care va raspunde la urmatoarele intrebari:
a) modul in care activitatea de formare pt care opteaza raspunde propriilor nevoi de dezvoltare profesionala si nevoilor de consolidare a capacitatii institutionale a liceului; 30%
b) modalitatea in care poate sa utilizeze, in propria institutie scolara, competentele dobandite pe parcursul stagiului 30%

2. Interviu în limba engleză

Comisia acorda note de la 1-10 pentru cristeriile de selectie de la punctele de mai sus: 1.B, 1.C.a) , 1.C.b) si 2.
Notele se inmultesc cu ponderea asociata fiecarui criteriu si se obtine un punctaj.
In ordinea punctajului obtinut si ordinea preferintiala declarata pentru participarea la curs se ocupa locurile la cursurile preferate.
La punctaje egale se vor considera raspunsurile suplimentare date la intrebarile comisiei privind cunoasterea obiectivelor si a prioritatilor programului Erasmus+

Se vor alege si 3 rezerve (cate 1 pt fiecare curs).

C. Diseminarea

La nivel scolii si la nivel local, diseminarea va viza grupurile tinta: Consiliul de Administratie, profesorii, elevii, iar populatia scolara actuala si viitoare va beneficia de initiativele intreprinse de participantii la curs.
Participantii:
- vor fi responsabili cu diseminarea cunostintelor si exemplelor de bune practici in urma efectuarii acestor mobilitati astfel:
- 5 seminarii pentru toate partile interesate (CCD, publicul larg, ONG-uri) desfasurate de 5 echipe a cate 2 profesori in vacantele scolare pana in 2022
- fiecare profesor va realiza si va publica cate 2 materiale care arata modul in care folosesc ceea ce au invatat (idei, poze, video, planuri de lectie, de evaluare si de autoevaluare etc.) pe site-ul scolii, pe spatiul virtual eTwinning, pe platforma School education Gateway, oct.2020;
- vor asigura succesul planului de dezvoltare europeana prin integrarea noilor metode in curriculumul scolii;
- diseminarea se va efectua pe parcursul derularii proiectului prin: articole in mass-media publice (ziarul „Jurnalul de Ilfov" ,  www.jurnaluldeilfov.ro, pagina de facebook, platforma iteach.ro etc.), pentru ca elevii, personalul scolii si comunitatea locala, publicul larg si orice alte parti interesate cu privire la toate activitatile de proiect sa fie la curent cu privire la rezultatele proiectului si cu valoarea adaugata;
- promovarea proiectului Erasmus + in mass-media publice;
- profesorii, elevii si parintii acestora vor fi informati cu privire la activitatile inovatoare ale scolii noastre prin existenta unui panou public dedicat proiectului amplasat la intrarea in scoala;
- publicarea rezultatelor inovatoare pe bloguri, platforma etwinning, inregistrari video youtube, flashmoburi, expozitii si prezentari de materiale cu ocazia Zilei Portilor Deschise.
- realizarea unui buletin de informarea in format letric si electronic la finele fiecarei mobilitati ce va fi distribuit in scoala gratuit

Director: Profesor Marinela Culea
Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"
Branesti - Ilfov
Telefon: 0763687914