Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Liceul Tehnologic Cezar Nicolau,cu sediul în Branesti, strada I.C.Bratianu nr.1B, județul Ilfov, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

$1·                 Denumirea postului – 2 posturi bucatar, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii medii ,calificare profesionala bucatar

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

$1-                  proba scrisă în data de 07.10.2021, ora 10.00, la sediul instituției;            

$1-                  proba practică în data de 07.10.2021, ora 12.00, la sediul instituției;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 28.07.2021 de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon 0213501225.

Lista actelor aflate,in ordine,la inscriere, in DOSARUL DE CONCURS al candidatului:

$11.     Cerere de inscriere la concurs adresata Directorului unitatii de invatamant

$12.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

$13.     Copiile documentelor care atesta nivelul studiilorsi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific

$14.     Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca

$15.     Cazierul judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

$16.     Adeverinta medicala care sa ateste stare de sanatate

$17.     Curriculum vitae in format european

Bibliografie

 

Stiluri alimentare

1. Banu, C., Vizireanu, C. – Nutriţie umană, Ed. “Valahia” Târgovişte, 1996

2. Gonţea, I. - Alimentaţia raţională a omului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971

2. Mincu, I. - Alimentaţia raţională a omului sănătos, Ed. Medicală, Bucureşti, 1978

3. Mincu, I. - Manual de dietetică. Ed. Medicală, Bucureşti, 1973

4. Niculescu, N., ş.a. - Bucătăria creativă, Ed. Ceres, Bucureşti, 1989

5. Pamfilie, R. - Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de export - import, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996

6. Sahleanu, V. - Omul şi alimentaţia, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977

Gastronomie

1. Banu, C.,ş.a.- Influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor alimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974

2. Banu, C., ş.a. – Folosirea aditivilor în industria alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985

3. Colectiv : Influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor alimentare, vol. II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979

4. Biazi, F. – „Gastronomia pe mapamond”

5. Biriş, I. – Istoria culturii şi civilizaţiei

6. Chirvăsuţă, A. – Tehnologie culinară

7. Drâmba, O. - ‘’ Cultură şi civilizaţie’’

8. Farnwald, K. – Bucătăria franţuzească

9. Giacoponello A. – The Leading Hotels of the Word, 1994

10. Hannestad N. – Monumentele publice ale artei romane, editura Meridiane, Bucureşti 1989 (vol. I + II)

11. Harris, R.S., von Loesecke, H. - Nutritional evaluation of food processing, John Wiley et Sons., NewYork, 1960

12. Işoveanu, A. – Bucătăria de la A la Z

13. Matei, H.C. – Statele lumii

14. Matei, H.C., Neguţ, S., Nicolae, I. - „Enciclopedia Europei”

15. Moldovan, M. – „Preparate culinare din bucătăria popoarelor”

16. Niculescu, N., ş.a. – Bucătăria creativă, Ed. Ceres, Bucureşti, 1989

17. Niculescu, N. – Tehnologia restaurantelor şi a barurilor, Ghid pentru lucrătorii din unităţile de alimentaţie publică, Ed. Ceres, Bucureşti, 1998

18. Nicolae Popa: „Orizonturi europene” vol. II Bucureşti 1981

19. Oprean, L., Moldovan, M. - Preparate culinare din bucătăria popoarelor, Ed. pentru turism, Bucureşti, 1974

20. Pârjol, G., ş.a. – Tehnologie culinară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

21. Pârjol Săvulescu, L. – Bucătăria franceză

22. Podoleanu, L., ş.a. - Carte de bucate, Ed. Ceres, Bucureşti, 1985

23. Sburlan, S. - „Bucătăria lumii”, Nemira, 1998.

24. Segal, R., Barbu, I. – Analiza senzorială a produselor alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982

25. Stavrositu, S. – Ghid profesional al lucrătorului din alimentaţia publică, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997 26. Vasilescu E. – Istoria religiilor, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1982

27. Vizireanu, C. – Gastronomie. Note de curs.

1. Dobrescu E, Stravrositu S, 1996, Tehnica servirii consumatorilor, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti

2. Marin Sanda, 2001, Carte de bucate, Ed. 2000, Bucureşti

3. Negrea, I., Florea Buşca, 1997, Bucătăria Românească, Ed. Nera, Bucureşti

4. Nicolescu R., 1979, Tehnologia restaurantelor, Ed. Inter, Bucureşti

5. Roman Anton Radu, 1998, Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti, Ed. Paidela, Bucureşti

6. Şerbănescu-Berar, Ileana, 1988, Condimente şi sosuri dietetice, Ed. Tehnică, Bucureşti

7. Tănase, Petrişor, 1998, Carte de bucate, Ed. Răuţă, Ploieşti

8. www.foodandbar.ro

9. www.gustos.ro

10. www.gastromedia.ro

11. http://www.horecaexpert.ro/

12. http://www.recipezaar.com/r/l

Materii prime

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

  1. Banu, C. (coordonator), ş.a. – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. I şi II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999, 2000
  2. Banu, C., ş.a. – Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. AGIR, Bucureşti, 2007
  3. Bulancea, M., Râpeanu, G. – Autentificarea şi identificarea falsificărilor produselor alimentare, Ed. Academica, Galaţi, 2009

$11.      Camelia Vizireanu, Daniela Istrati – “Elemente de gastronomie si gastrotehnie” , Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de jos, Galati 2006

$12.      2. MIhailescu A. – “Tehnologia produselor de cofetarie-patiserie”, manual clasa X-XII

3. www.pravaliata.ro

4. www.gastronomie.ele.ro\

5. www.egustos.ro

$11.      Elena PASCALI (coordinator), ș.a. -Sortimentul de preparate și băuturi – manual clasa a X a, Domeniul de pregătire general – Alimentație, Ed. CD Press 2019

$12.      Gabriela Iordache, Tănțica Petre – Calitatea în turism și alimentație – manual clasa a IX a, Domeniul de pregătire profesională – Turism și alimentație, Ed. CD Press 2018

$13.      Constanța Brumar, Viorica- Bella Dorin, Mariana Manole, Nicoleta Negoianu – Procese de bază în alimentație - manual clasa a IX a, Domeniul de pregătire profesională – Turism și alimentație, Ed. CD Press 2018