Sharp 20200911 110922

În cadrul liceului tehnologic activitatea este organiyată în următoarele arii curriculare:

  1. Limbă și comunicare
  2. Matematică și științe
  3. Om și societate
  4. Tehnologii
  5. Comisia diriginților