Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

În cadrul liceului tehnologic activitatea este organiyată în următoarele arii curriculare:

  1. Limbă și comunicare
  2. Matematică și științe
  3. Om și societate
  4. Tehnologii
  5. Comisia diriginților