Atributiile membrilor comisiei metodice "Limba si Comunicare"

COICIU ADINA - responsabilul comisiei metodice:

 • facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 • coordonează activitatea de evaluare;
 • iniţiază activităţi în echipă;
 • facilitează schimbul de experienţă;
 • elaborează documentele comisiei metodice;
 • participa la elaborarea monografiei judetului Ilfov;

MIHALCEA CARLA - secretarul comisiei metodice:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba romana;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • participa la elaborarea monografiei judetului Ilfov

NEAGU DANIELA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba engleza;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • responsabil cu materialul didactic;

CATRINA ELENA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba franceza;
 • elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • promoveaza activităţile comisiei.

ALEXA ELISABETA - membru

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba engleza;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • monitorizează activităţile, concursurile de limba si literatura romana si limbi moderne;
 • supervizează planificările calendaristice;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;

LUPESCU MADY LEONTINA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba franceza;
 • elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • promoveaza activităţile comisiei.