Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Atributiile membrilor comisiei metodice "Limba si Comunicare"

COICIU ADINA - responsabilul comisiei metodice:

 • facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 • coordonează activitatea de evaluare;
 • iniţiază activităţi în echipă;
 • facilitează schimbul de experienţă;
 • elaborează documentele comisiei metodice;
 • participa la elaborarea monografiei judetului Ilfov;

MIHALCEA CARLA - secretarul comisiei metodice:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba romana;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • participa la elaborarea monografiei judetului Ilfov

NEAGU DANIELA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba engleza;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • responsabil cu materialul didactic;

CATRINA ELENA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba franceza;
 • elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • promoveaza activităţile comisiei.

ALEXA ELISABETA - membru

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba engleza;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • monitorizează activităţile, concursurile de limba si literatura romana si limbi moderne;
 • supervizează planificările calendaristice;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;

LUPESCU MADY LEONTINA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile de limba franceza;
 • elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • promoveaza activităţile comisiei.