COMPONENTA ARIEI

Nr. crt.

Numele si prenumele 
cadrului didactic

 Specialitatea

Gradul didactic

 1.

Vangu Mirela

 Geografie

I

 Titular

 2.

Lupu Nica

 Geografie

I

 Pensionar

 3.

Vlad Monica Luminita

 Socio-umane

I

 Titular

 4.

Stefanescu Daniela Geta

 Istorie

II

 Titular

 5.

Dolocan Elena Gabriela

 Educatie fizica

I

 Titular

 6.

Istrate Viorica

 Religie

Deb

 Suplinitor

 

 

ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISIEI METODICE "OM ŞI SOCIETATE"

DOLOCAN ELENA GABRIELA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile sportive;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • responsabil cu perfecţionarea cadrelor didactice;

VLAD MONICA LUMINITA - membru

 • planifică şi desfăşoară activităţi de consiliere educaţională individuală sau de grup;
 • implementează programele de educaţie pentru carieră;
 • organizează programe extracurriculare de orientare vocaţională;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • concepe montajul pentru serbările organizate la nivelul unităților școlare;
 • promoveaza sanatatea si starea de bine, dezvoltarea personala si preventia.

ISTRATE VIORICA- membru

 • monitorizează activităţile, concursurile de educaţie religioasă;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • responsabil cu materialul didactic;
 • promoveaza activităţile comisiei.

LUPU NICA - membru

 • planifica si desfasoara activitati economice;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • monitorizeaz prezenţa la şcoală a elevilor şi propune masuri pentru corectarea şi prevenirea absenteismului.

ȘTEFĂNESCU GETA DANIELA - responsabilul comisiei metodice:

 • facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 • facilitează şi coordonează activitatea de stabilire a disciplinelor opţionale;
 • coordonează activitatea de evaluare;
 • iniţiază activităţi în echipă;
 • facilitează schimbul de experienţă;
 • elaborează documentele comisiei metodice;
 • monitorizează activităţile, concursurile de geografie si protectia mediului;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • monitorizează activităţile, concursurile de educaţie ecologică și geografie;
 • supervizează planificările calendaristice;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;