Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

COMPONENTA ARIEI

Nr. crt.

Numele si prenumele 
cadrului didactic

 Specialitatea

Gradul didactic

 1.

Vangu Mirela

 Geografie

I

 Titular

 2.

Lupu Nica

 Geografie

I

 Pensionar

 3.

Vlad Monica Luminita

 Socio-umane

I

 Titular

 4.

Stefanescu Daniela Geta

 Istorie

II

 Titular

 5.

Dolocan Elena Gabriela

 Educatie fizica

I

 Titular

 6.

Istrate Viorica

 Religie

Deb

 Suplinitor

 

 

ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISIEI METODICE "OM ŞI SOCIETATE"

DOLOCAN ELENA GABRIELA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile sportive;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • responsabil cu perfecţionarea cadrelor didactice;

VLAD MONICA LUMINITA - membru

 • planifică şi desfăşoară activităţi de consiliere educaţională individuală sau de grup;
 • implementează programele de educaţie pentru carieră;
 • organizează programe extracurriculare de orientare vocaţională;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • concepe montajul pentru serbările organizate la nivelul unităților școlare;
 • promoveaza sanatatea si starea de bine, dezvoltarea personala si preventia.

ISTRATE VIORICA- membru

 • monitorizează activităţile, concursurile de educaţie religioasă;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • responsabil cu materialul didactic;
 • promoveaza activităţile comisiei.

LUPU NICA - membru

 • planifica si desfasoara activitati economice;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • monitorizeaz prezenţa la şcoală a elevilor şi propune masuri pentru corectarea şi prevenirea absenteismului.

ȘTEFĂNESCU GETA DANIELA - responsabilul comisiei metodice:

 • facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 • facilitează şi coordonează activitatea de stabilire a disciplinelor opţionale;
 • coordonează activitatea de evaluare;
 • iniţiază activităţi în echipă;
 • facilitează schimbul de experienţă;
 • elaborează documentele comisiei metodice;
 • monitorizează activităţile, concursurile de geografie si protectia mediului;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • monitorizează activităţile, concursurile de educaţie ecologică și geografie;
 • supervizează planificările calendaristice;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;