Comisia de evaluare si asigurare a calitatii

 

Link-uri utile

 

Componenţa C.E.A.C.

Coordonator executiv: prof. MIHALCEA Carla

Membri comisiei:

 • Reprezentantii cadrelor didactice: Ionita Silvia, Vlad Monica Luminita, Constantin Simona Angela, Vladutu Nicolita
 • Reprezentantul elevului: Nae Andreea Iuliana– clasa a X-a Tehnician în activitati economice;
 • Reprezentantul parintilor: Soare Eugenia
 • Reprezentantul Consiliului Local: Mărunțelu Ion
 • Reprezentantul agentului economic: Petcu Mihail

 

Fisa de atributii a membrilor comisiei de evaluarea si asigurarea calitatii

Prof. MIHALCEA Carla

 • coordonator al CEAC
 • asigură conducerea operativă a comisiei;
 • monitorizează activitatea comisiei;
 • stabileşte legătura permanentă între comisie, factorii de decizie şi personalul didactic;
 • reprezinta CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, ISJ Ilfov, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu orice instituţie şi organism interesat în domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor şi comisiilor, la întocmirea rapoartelor de evaluare;

Prof. Constantin Simona Angela

 • membru în comisia CEAC
 • elaborează planul operaţional şi de îmbunătăţire al comisiei;
 • elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare;
 • colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor şi comisiilor, la realizarea chestionarelor şi la întocmirea rapoartelor de evaluare; 
 • verifică pregătirea examenelor de absolvire şi a elevilor capabili de performanţă;
 • elaborează fişe de evaluare; 
 • gestionează întrega documentaţie a comisiei;

Prof. Vlad Monica Luminiţa – consilier şcolar

 • membru în comisia CEAC
 • elaborează planul operaţional şi de îmbunătăţire al comisiei;
 • elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare; 
 • colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor şi comisiilor, la realizarea chestionarelor şi la întocmirea rapoartelor de evaluare; 
 • verifică pregătirea examenelor de absolvire şi a elevilor capabili de performanţă; 
 • elaborează fişe de evaluare; 
 • gestionează întrega documentaţie a comisiei;

Prof. Văduva Nicoliţa

 • membru in comisia CEAC 
 • urmăreşte documentaţia elaborată ISJ Ilfov şi ARACIP (internet)
 • colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor;
 • participă la realizarea chestionarelor şi la întocmirea rapoartelor de evaluare;
 • întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor membrilor comisiei; 
 • monitorizează activitatea de observare a lecţiilor; • elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare; 
 • contribuie la actualizarea bazei de date a instituţiei;

Spotlight Image

 

pdfRaportul anual de evaluare interna a calitatii 2017-2018 

xlsPartea_I._Raport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_an_scolar_2012-2013.xls

docPartea_a_II-a._Raport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_an_scolar_2012-2013.doc

pdfRaport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_an_scolar_2013-2014.pdf

pdfRaport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_an_scolar_2014-2015.pdf

pdfRaport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_an_scolar_2015-2016.pdf

 

PLANUL OPERATIONAL

Loading ...

REGULAMENT CEAC

Loading ...

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

Loading ...

 

PROCEDURI

Fisiere Size
An Adobe Acrobat file 01_autoevaluare_institutionala 227.23 KB
An Adobe Acrobat file 02_Burse 182.07 KB
An Adobe Acrobat file 03_acces_la_informatii_de_interes_public 178.92 KB
An Adobe Acrobat file 05_constituire_CEAC 176.84 KB
An Adobe Acrobat file 06_lucru__CEAC 318.99 KB
An Adobe Acrobat file 07_implicarea_parintilor_in_educatie_ 354.1 KB
An Adobe Acrobat file 08_informare_parinti_ 248.84 KB
An Adobe Acrobat file 09_Controlul_documentelor 299.69 KB
An Adobe Acrobat file 10_accesul_in_scoala 211.58 KB
An Adobe Acrobat file 11_AJUTOR_MEDICAL 182.59 KB
An Adobe Acrobat file 12_comisie_grupuri_vulnerabile 226.66 KB
An Adobe Acrobat file 13_prevenirea_monit_violentei_in_scoli 362.2 KB
An Adobe Acrobat file 14_cultura_organzationala 275.8 KB
An Adobe Acrobat file 15_CDȘ 582.03 KB
An Adobe Acrobat file 16_evaluare_cadre_didactice 910.39 KB
An Adobe Acrobat file 17_observarea_predarii_invatarii 680.56 KB
An Adobe Acrobat file 18_comunicare 311.94 KB
An Adobe Acrobat file 19_Corigente_situatii_neincheiate 345.39 KB
An Adobe Acrobat file 20_elaborare_orar 239.17 KB
An Adobe Acrobat file 21_practica_agenti_ec 278.87 KB
An Adobe Acrobat file 22_prevenirea_ABSENTEISMULUI 480.92 KB
An Adobe Acrobat file 23_privind_chestionarea_ 349.42 KB
An Adobe Acrobat file 24_ritmicitatea_notarii 291.54 KB
An Adobe Acrobat file 25_siguranta_civica 278.66 KB
An Adobe Acrobat file 26_tabere_excursii 405.31 KB
An Adobe Acrobat file 27_protectia_muncii_in_lab_ 244.32 KB
An Adobe Acrobat file 28_Evaluare_personal_nedidactic_si_aux 221.52 KB
An Adobe Acrobat file 29_pregatire_bac_2015 219.13 KB
An Adobe Acrobat file 30_urmarire_traseu_profesional 246.09 KB
An Adobe Acrobat file 31_Activitate_metodica 264.58 KB
An Adobe Acrobat file LISTA_PROCEDURI 170.94 KB
An Adobe Acrobat file P_Activitate_metodica 264.58 KB

 

MIHALCEA Carla