Sharp 20200911 110922

Conducerea liceului

DIRECTOR

Spotlight Image Nume si prenume Culea Marinela
Calificarea Economist
Gradul didactic I
Vechime la catedra 18 ani
Documentul de numire in functie Decizia ISJ Ilfov nr. 880 / 21.12.2016
Modalitatea numirii pe functie Concurs
Unitatea de invatamant
la care are norma de baza
Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"

 

DIRECTOR ADJUNCT

mv Nume si prenume Vangu Mirela
Calificarea Geografie
Gradul didactic I
Vechime la catedra 16 ani
Documentul de numire in functie Decizia ISJ Ilfov nr. 722 / 30.08.2017
Modalitatea numirii pe functie Concurs
Unitatea de invatamant
la care are norma de baza
Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"