Conducerea liceului

DIRECTOR

Spotlight Image Nume si prenume Culea Marinela
Calificarea Economist
Gradul didactic I
Vechime la catedra 20 ani
Documentul de numire in functie Decizia ISJ Ilfov nr. 65/ 05.01.2021
Modalitatea numirii pe functie Detașare
Unitatea de invatamant
la care are norma de baza

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"

pdfDeclaratie de avere

 pdfDeclarație de interese

 

DIRECTOR ADJUNCT

carla Nume si prenume Carla Mihalcea
Calificarea Limba și literatura română
Gradul didactic I
Vechime la catedra 31 ani
Documentul de numire in functie Decizia ISJ Ilfov nr. 1234/ 06.09.2021
Modalitatea numirii pe functie Detașare
Unitatea de invatamant
la care are norma de baza
Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"
pdfDeclarație de avere pdfDeclarație de interese