Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Consiliul de administratie 2019-2020

Componenta consiliului: pdfComponenta CA_2019_2020.pdf

Tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație: pdfTematica_grafic_CA_2019_2020.pdf