Sharp 20200911 110922

ferm,,Elevi în Brănești, viitori fermieri ai Ilfovului este titlul noului proiect derulat sub egida programului Liceele Agricole - “Hub”-uri Locale pentru Dezvoltarea Fermelor Mici și Mijlocii în cadrul Liceului Tehnologic ,,Cezar Nicolau” Brănești.

Obiectivul general:

          Promovarea dezvoltării în rândul elevilor a competențelor profesionale practice în domeniul agricol și antreprenorial, a competențelor sociale, civice, îmbunătățirea performanțelor în ceea ce privește tranziția de la școală la viața activă.

Grant de finanțare : 9000 de lei

Beneficiari direcți: 10 elevi / 3 profesori

Beneficiari indirecți: 11 profesori / 5 fermieri (întreprinzători) mici și mijlocii/ 1 inginer consilier superior APIA/1 profesor universitar/USAMV/ 133 elevi/ 27 părinți/comunitatea locală/școala ca organizație și managerii școlii

La nivel local proiectul va contribui la:

  • creșterea vizibilității Liceului Tehnologic "Cezar Nicolau";
  • creșterea încrederii părinților în învățământul profesional și tehnic prin oferirea unui învățământ de calitate cu exemple de bune practici;
  • creșterea încrederii în forțele proprii, în calitatea și relevanța pregătirii lor profesionale;
  • promovarea egalității de șanse pentru elevii care studiază și /sau locuiesc în mediul rural față de cei din urban.

 

Parteneri:

ASOCIAȚIA SAKURA

WORLD VISION ROMANIA- Finanțator

JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA

FUNDAȚIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ

CENTRUL ROMÂN PENTRU POLITICI EUROPENE

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE DIN ROMANIA