Rollup 4

pdfProcedura selecţie participanţi.pdf


pdfAfis selectie.pdf

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

10-20 octombrie 2017 Depunerea dosarului de candidatură
23-24 octombrie 2017 Repartiția candidaților
25-26 octombrie 2017 Probele de selecție
27 octombrie 2017 Afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

Conținutul dosarului de candidatură

  • Cerere de înscriere (model tip);
  • Copie certificat naştere;
  • Recomandarea dirigintelui (model tip);
  • Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip);
  • CV Europass semnat de titular;
  • Copie după cartea de identitate;
  • Adeverinţă medicală.