Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

 

PROGRAMUL ERASMUSPLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALĂ VET

 


 

 


Titlul proiectului : " Brâu în jurul Bucureştiului - tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin eficientizarea stagiilor de practică în mobilitate transnaţională - IF-PractActiv EU "

 

Numarul proiectului : 2017-1-RO01-KA102-035770

 

Beneficiar: COLEGIUL SILVIC „THEODOR PIETRRARU” – partener consorţiu: LICEUL TEHNOLOGIC „CEZAR NICOLAU”

 

 

GRUP ȚINTĂ / parteneri de primire/ partener intermediar:

 

  • 7 elevi din clasa a X a (A1.2), ciclul inferior al liceului, domeniul de pregătire profesională  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, nivel 4 (EQF)
  • 7 elevi din clasa a X a (A1.6), şcoală profesională, domeniul de pregătire profesională Agricultură, nivel 3 (EQF)

 

Obiectivele proiectului:

  1. Dobândirea experienţelor de lucru relevante şi utile pentru viitoarea carieră şi acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice în vederea angajării pe piaţa europeană a muncii a celor 84 de elevi aflaţi în formare iniţială pentru calificări din filiera tehnologică.
  2. Creşterea capacităţii de adaptare la medii profesionale, sociale şi culturale diferite, prin activităţi de pregătire lingvistică şi activităţi culturale în ţari membre UE a celor 84 de elevi ai consorţiului aflaţi în formare iniţială pentru calificări din filiera tehnologică, domeniile: Silvicultură, Agricultură, Mecanic, Electric, Construcţii, Turism şi alimentaţie;
  3. Îmbunătăţirea performanțelor, accesul și participarea la învăţare a celor din grupuri dezvantajate
  4. Întărirea legăturilor la nivel naţional şi internaţional în scopul dezvoltării cooperării între locul de muncă şi şcoală, creşterea atractivităţii şi calităţii VET

Perioada plasamentului

Fluxul 1 - Spania
Perioada: 11 martie (plecare 10 martie) - 31 martie (plecare 01 aprilie) - 3 săptămâni 
Participanţi: 7 elevi + 1 profesori – Agricultură

Fluxul 2 Anglia
Perioada 18.06.2018  (sosire pe 17 iunie) - 07.07.2018 (plecare pe 08 iulie) – 3 săptămâni
Participanti: 7 elevi + 1 profesori însoţitori - Construcţii


Selecția participanților va avea loc în perioada:10 octombrie 2017 - 27 octombrie 2017, respectând următoarele etape:
•    16-20 octombrie depunerea dosarelor
•    23-24 octombrie  repartiția candidaților
•    25-26  octombrie probele de selecție
•    27 octombrie afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

 

 


-flux 1-martie 2018 - 16 elevi de la calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, scoala profesională, clasa a X-a  vor desfășura stagiul în organizațiile de primire Hotel do Terço și Terraço dos Petiscos, din Barcelos, Portugalia

-flux 2-aprilie -16 elevi de la calificarea Mecanic Auto, școală profesională, clasa a XI-a -vor desfășura stagiul în Talleres J. Calero Motosport și JOMASUR AUTOMOCION din Granada, Spania

-flux 3 - mai - 16 elevi domeniul Comert,calificarea Tehnician in activitati economice, clasa a X-a vor desfășura stagiul în organizațiile de primire Combarcel-Contabilidade de Barcelos Lda și RQ Gabinete de Contabilidade, Lda, Barcelos, Portugalia

-flux 4 -iunie - 16 elevi calificarea Tehnician veterinar de clasa a XI-a, vor desfășura  stagiul practic în firmele Aris Fettas Veterinary Clinic  și Amargeti Equestrian Club din Paphos Cyprus