Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Rollup 6

pdfPliant selectie.pdf


pdfAfis selectie.pdf

Calendarul selecției

16-20 octombrie 2017 Depunerea dosarului de candidatură
23-24 octombrie 2017 Repartiția candidaților
25-26 octombrie 2017 Probele de selecție
27 octombrie 2017 Afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

Conținutul dosarului de candidatură

  • Cerere de înscriere;
  • CV în format Europass;
  • Scrisoare de motivaţie
  • Copie act identitate
  • Acordul părinţilor
  • Recomandarea dirigintelui
  • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
  • Adeverinţa medicală

 

a)   CV în format Europass