Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Rollup 7 

docxPROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului

docxAFIȘ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

01 - 06 noiembrie 2018 Depunerea dosarului de candidatură
06 noiembrie 2018 Repartiția candidaților
07 noiembrie 2018 Proba de specialitate
08 noiembrie 2018 Proba orală la limba engleză
09 noiembrie 2018 Interviu (va viza autoprezentarea candidatilor, motivatie si interes, aptitudini de comunicare)
12 noiembrie 2018 Afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

Conținutul dosarului de candidatură

  • Cerere de înscriere (model tip);
  • CV Europass semnat de titular;
  • Scrisoare de motivaţie;
  • Copie act identitate;
  • Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali(model tip);
  • Recomandarea dirigintelui (model tip);
  • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (model tip)
  • Adeverinţă medicală;
  • Pentru candidatii cu oportunitati reduse adeverinta de beneficiar al unei burse sociale sau Bani de liceu.