Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

 

PROGRAMUL ERASMUSPLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALĂ VET

 


 

Titlul proiectului : "Mobilitati europene pentru egalitate de sanse in formarea profesionala initiala"

 

Numarul proiectului : 2018-1-RO01-KA102-047398

 

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „CEZAR NICOLAU”

 

Grant de finantare: 88.492 Euro

 

GRUP ȚINTĂ / parteneri de primire/ partener intermediar:

 

  • 14 elevi de la calificarea Tehnician în agricultură, ciclul inferior al liceului, clasa a X-a -vor desfășura stagiul în La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos din Granada, Spania
  • 14 elevi de la calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, scoala profesională, clasa a X-a  vor desfășura stagiul în organizațiile de primire Hotel Abadia S.A. și Hotel Las Nleves, din Granada, Spania

 

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale ale participantilor elevi in contexte europene de lucru pentru acordarea egalitatii de sanse si usurarea accesului pe piata muncii.
  2. Formarea si dezvoltarea de competente transfersale ale participantilor elevi in scopul facilitarii adaptarii la diverse tipuri de culturi organizationale;
  3. Sprijinirea inovatiei si promovarea calitatii in practicile de formare profesionala prin cunoasterea de catre profesorii de discipline vet a unor sisteme de formare profesionala europene, transfer de bune practici si elaborarea unor instrumente de lucru
  4. Imbunatatirea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie europeana  si a celor culturale pentru acces  la informatie, adaptarea  optima intr-un mediu de lucru european, mobilitate sporita, intelegerea si dezvoltarea identitatii europene
  5. Promovarea cooperarii internationale in educatie si formare profesionala prin crearea unor noi parteneriate transnationale si adancirea celor existente in scopul cresterii calitatii practicilor de formare profesionala initiala

Perioada plasamentului

Fluxul 1 Spania
Perioada: 25 martie 2019 (sosire in 24 martie) – 12 aprilie 2019 (plecare in 13 aprilie) 
Participanţi: 14 elevi calificarea agricultură  + 2 profesori insotitori

Fluxul 2 Spania
Perioada: 06 mai 2019 (sosire in 5 mai) -24 mai 2019 (plecare în 25 mai)
Participanti: 14 elevi  calificarea ospătar+ 2 profesori insotitori


Selecția participanților va avea loc în perioada 01 noiembrie 2018 - 12 noiembrie 2018, respectând următoarele etape:
•    01 - 06 noiembrie depunerea dosarelor
•    06 noiembrie repartiția candidaților
•    07 noiembrie proba de specialitate
•    08 noiembrie proba orală la limba engleză
•    
09 noiembrie interviu (va viza autoprezentarea candidatilor, motivatie si interes, aptitudini de comunicare)

•    12 noiembrie afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

https://anghelmarian609.wixsite.com/mobilitatieuropene