Scurt istoric

 

1952 - Şcoala de contabilitate - Cursuri de scurtă durată, cu 80 elevi din care 40 de elevi interni. Scopul principal al şcolii era să ofere forţa de muncă pentru piaţa financiar-contabilă din zonă.

1962 – Liceul Agricol - Datorită factorilor demografici şi a poziţionării geografice a şcolii de contabilitate s-a considerat că viitorul şcolii îl reprezintă agricultura. Astfel, liceul avea următoarele profiluri: Mecanic agricol, Mecanic de îmbunătăţiri funciare, Contabilitate agricolă, Cadastru şi organizarea teritoriului

Şcoala postliceală de cadastru şi contabilitate

1972 - Liceul de îmbunătăţiri funciare - cu următoarele profiluri: Mecanic agricol, Mecanic de îmbunătăţiri funciare, Contabilitate agricolă, Cadastru funciar

1976- Liceul Agroindustrial – deoarece industria era în creştere în această perioadă, s-a încercat lărgirea ariei de acoperire a liceului şi s-a ajuns la înfiinţarea liceului Agroindustrial, cu profilurile: Mecanic agricol, Economic, Agent protecţia plantelor, Topografie, Cadastru funciar

1994 - Grupul Şcolar Agricol – din acest an titulatura şcolii de Grup Şcolar a fost pastrata pana in septembrie 2012. În 1994, Grupul Şcolar avea următoarele profiluri: Mecanic de îmbunătăţiri funciare, Mecanic agricol, Agent protecţia plantelor, Topografie, Contabilitate, Electromecanic

Şcoala de maiştri cu profilul "Mecanic utilaje de construcţii şi terasamente"

Şcoala profesională cu profilurile: Mecanic pentru exploatarea utilajelor de îmbunătăţiri funciare, Mecanic pentru exploatarea tractoarelor şi maşinilor agricole

Şcoala de ucenici, ca: Brutar, Vopsitor auto, Tinichigiu auto, Croitorie

Şcoala postliceală, cu: Topograf – cartograf

2012 – Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” - În prezent, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau" a renunţat la o serie de profiluri, ca şcoala de ucenici sau postliceală. Însă au apărut alte profiluri care oferă şi în prezent forţa de muncă pentru multe domenii ca: economic, agricol, electric sau comerţ.