Definitivat 2021

Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă poate fi descărcată de pdfaici.

Oferta educațională 2021

Oferta poate fi descărcată de pdfaici.

Planul de integritate al comisiei

Codul etic al elevului

Codul etic al profesorului

pdfPLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL LICEULUI TEHNOLOGIC „CEZAR NICOLAU”

pdfCodul etic